Министерство на земеделието и храните областна дирекция “земеделие” монтана icon

Министерство на земеделието и храните областна дирекция “земеделие” монтана

Реклама:ИмеМинистерство на земеделието и храните областна дирекция “земеделие” монтана
страница1/47
Дата03.04.2013
Размер6.69 Mb.
ВидДокументи
източник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - МОНТАНА


3400 Монтана, ул.Ген.Столетов № 1, ет.1, тел. факс: 096/ 300728, 300718, 300738, 300031

web site: http://odz-montana.hit.bg, e-mail: odzg@net-surf.net


ЗАПОВЕД


446

гр. Монтана, 30.09.2010г.


На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във вр. с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие” и с оглед Доклад вх.№ 3290/15.09.2010г. на комисията, назначена със заповед № 234/31.05.2010г. на директора на областна дирекция „Земеделие” гр.Монтана


ОПРЕДЕЛЯМ :


Разпределението на ползването на земите по масиви за землището на с.Замфирово, ЕКАТТЕ 30301, общ.Берковица, обл.Монтана по ползватели, както следва:  1. На "ВИЯД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД с. Дълбоки се определя право на ползване на общо – 10854.055 дка, представляващи имоти в масиви с № 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 25, 30, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 61, 62, 93, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 119, 121, 122 и части от масиви № 1, 40, 42 и 132 от КВС на с. Замфирово, в т.ч. както следва:
    • имоти с безспорни валидни правни основания
№ на имот

площ (дка)

собственик

001041

32.006

ПЕТЪР ПЕТКОВ ТРИФОНОВ

001042

5.596

СТРАХИЛ МЛАДЕНОВ КОСТОВ

001043

12.200

ПЕТЪР КАМЕНОВ ДАНОВ

001044

10.001

ЙОРДАН ГЕРАСИМОВ ЦВЕТКОВ

001045

10.005

АГРО ФИНАНС АДСИЦ

001046

16.705

ГЕНКО ДИМИТРОВ БОГДЕНОВ

001050

3.000

ВАЛЕРИ ИВАНОВ ВИДОВ

001051

1.001

ТРЕНДАФИЛ ГЕНОВ ПЕСНОПОЛСКИ

001053

34.797

ЦВЕТКО ДИМИТРОВ ГЬОШЕВ

001055

6.001

РАЙКО АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ

001059

2.003

АГРО ФИНАНС АДСИЦ

001061

2.999

ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ

№ на имот

площ (дка)

собственик

001066

1.002

ДАМЯН АНГЕЛОВ БОГДАНОВ

001067

2.500

АНГЕЛ ЕРОФИМОВ ПРИТРУПСКИ

001074

3.000

ТАСКА ЛАЗАРОВА ТОДОРОВА

001075

3.000

ТОДОРКА ЛАЗАРОВА КОЛЕВА

001076

3.000

РУМЕН ТРАЙКОВ РОМАНОВ

001104

6.997

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ

001108

10.769

БОСТЪН ЛЕНД ФЪНД ЕАД

002004

3.989

КОСТО ТРЕНОВ ЦАНКОВ

002005

4.006

ПЕТЪР ИВАНОВ ГЪРКОВ

002015

2.399

АНГЕЛ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ

002016

1.503

ИВАН ЕЛЕНКОВ ИЦОВ

002017

1.599

РАНГЕЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

002018

3.997

КРЪСТО СПАСОВ ПАШОРИНОВ

002019

2.999

КРЪСТО СПАСОВ ПАТОРИНОВ

002020

3.005

АНГЕЛ СПАСОВ ПАШОРИНОВ

002023

7.001

ПЕТКО ТРЕНДАФИЛОВ КУМАНОВ

002024

3.000

КУМАН ПЕТКОВ ТРИФОНОВ

002025

6.999

МАНЧО ГЕНОВ ИЛИЕВ

002027

2.501

ТОДОР ЦВЕТКОВ ДОРОЛЕСКИ

002028

2.501

ЦВЕТКО КРЪСТЕВ ДОРОЛЕСКИ

002032

3.000

РЕСО ПЕТРОВ ДРЕНЯРСКИ

002035

1.500

ИВАН ПАНТАЛЕЕВ ЛИЛКИН

002037

3.003

ГАВРИЛ МИТОВ ТРИФОНОВ

002038

3.294

МЛАДЕН ДИМИТРОВ МЛАДЕНОВ

002039

5.698

АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ

002042

4.004

НИСТОР КУМАНОВ ГЕРГОВ

002045

3.001

ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ИЦОВ

002046

4.502

МИРОН ИВАНОВ ЦАЕВ

002048

3.995

ЦЕНО ГОРАНОВ ТОРЛАКОВ

002049

4.697

КОСТА ГОРАНОВ ТОРЛАКОВ

003001

7.000

КИРКО ЕЛЕНКОВ ИЦОВ

003004

3.500

ДАМЯН АНГЕЛОВ КОЦОВ

003006

2.496

ТОДОР ДАМЯНОВ АНГЕЛОВ

003009

3.998

ПЕТЪР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

003012

4.803

ПЕТЪР КОСТОВ ГОРАНОВ

003013

5.004

МАНЧО ГЕНОВ ИЛИЕВ

003015

4.500

ИВАН МАНЧОВ ИЛИЕВ

003016

10.995

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ

003019

7.001

АГРО ФИНАНС АДСИЦ

003020

9.004

ПЕТКО ТОДОРОВ АНАНИЕВ

003022

22.300

КОСТА ГОРАНОВ ТОРЛАКОВ

003023

13.999

ЦЕНО ГОРАНОВ ТОРЛАКОВ

003025

18.401

ИВАН ГЕОРГИЕВ ТУРЛАКОВ

003033

4.000

ДИМИТЪР КУЗДОВ ПЕНОВ

003036

2.501

ТОДОР АНАНИЕВ ГЕРГОВ

003037

2.000

ИЛИЯ ДАМЯНОВ ПАНОВ

003038

28.001

АНГЕЛ ТОДОРОВ АНАНИЕВ

003042

2.998

ДАМЯН АНГЕЛОВ БОГДАНОВ

003043

3.003

ГРОЗДАН АНГЕЛОВ БОГДАНОВ

003044

3.001

АГРО ФИНАНС АДСИЦ

003045

7.599

НИКОЛА АНГЕЛОВ ЧЪРТОВСКИ

003046

4.700

БОГДАНА ПЕНКОВА АНГЕЛОВА

003047

3.000

ТОДОР МЛАДЕНОВ БОГДАНОВ

003048

3.001

РЕСО ПЕТРОВ ДРЕНЯРСКИ

№ на имот

площ (дка)

собственик

003049

5.499

КРУМ ИВАНОВ ПЕНОВ

003050

6.000

МАНЧО ИВАНОВ ИЛИЕВ

003051

0.699

АНГЕЛ ЕРОФИМОВ ПРИТРУПСКИ

003052

1.002

ТОДОР ЕРОФИМОВ АНГЕЛОВ

003058

7.400

МЛАДЕН ДИМИТРОВ МЛАДЕНОВ

003101

22.951

ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ – НГ

003102

4.017

ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ – НГ

003103

23.500

ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

003109

1.975

КИРКО ЕЛЕНКОВ ИЦОВ

003110

6.001

КОСТО ЙОСИФОВ КОСТОВ

004008

3.999

ТОДОР АНДРЕЕВ СТАНКОВ

004011

2.499

ДИМИТЪР КОСТОВ ПИШОРАНОВ

004012

4.998

ГОЦО ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

004014

5.002

КАМЕНА ПЕТКОВА ШИЛОВА

004015

2.001

ГОЦА ПЕТРОВ МЪРНЯВСКИ

004021

1.341

НЕДКО ИГНАТОВ ИЛИЕВ *

004022

4.002

АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ

004026

1.500

ПЕТКО ИЛИЕВ ГОРАНОВ

004027

1.500

ДИМИТЪР ГОРАНОВ КУЗМАНОВ

004029

1.501

ГЕОРГИ КУЗДОВ ГЕРАСИМОВ

004030

2.500

ТОДОРКА ЛАЗАРОВА КОЛЕВА

004032

0.997

ГРОЗДАН ИВАНОВ АВРАМОВ

004034

1.999

АВРАМ ИВАНОВ АВРАМОВ

004035

1.500

ГАВРИЛ САЛТИРОВ ИВАНОВ

004040

6.003

ЛАЗАР ПЕТРОВ ЛЮБЕНОВ

004044

5.502

АГРО ФИНАНС АДСИЦ

004045

4.997

НИКОЛА ДАВИДОВ КОМАРСКИ

004046

2.000

ДАМЯН КУЗДОВ КЪНЧЕВ

004047

1.501

АНГЕЛ ГРИГОРОВ ДРЕНЯРСКИ

004048

3.001

ТОДОР ДЕНОВ ГЪРКОВ

004052

4.400

ИЛИЯ ДАМЯНОВ ПАНОВ

004053

1.999

ТОДОР МЛАДЕНОВ ИГНАТОВ

004054

1.500

БОЯН ПАНТАЛЕЕВ ФИЛИПОВ

004058

2.980

ТОДОР ЦВЕТКОВ ДОРОЛЕСКИ

004059

3.025

ЦВЕТКО КРЪСТЕВ ДОРОЛЕСКИ

004061

2.502

БОРИС КОСТОВ ШИЛОВ

004063

3.013

ИВАН МАНЧОВ ИЛИЕВ

004066

8.000

РЕСО ПЕТРОВ ДРЕНЯРСКИ

004068

12.995

КОСТА ГОРАНОВ ТОРЛАКОВ

004069

2.496

ЙОРДАН ГЕРАСИМОВ ЦВЕТКОВ

004070

2.501

АГРО ФИНАНС АДСИЦ

004072

4.201

ЕРМЕНКО ГЕРАСИМОВ КРЪСТЕВ

004073

2.299

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

004074

1.802

ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ГЕРАСИМОВ

004075

0.999

МЛАДЕН ГЕРАСИМОВ КРЪСТЕВ

004076

3.501

МИРОН ИВАНОВ ЦАЕВ

004079

4.501

ХРИСТО ГОСПОДИНОВ ИЛИЕВ

004082

3.500

ЕВА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

004084

6.001

САНДА БОЖИНОВА ГЕОРГИЕВА

004093

1.100

РАНГЕЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

004097

5.002

ГОЦА ПЕТРОВ МЪРНЯВСКИ

004102

19.999

ГЕРАСИМ КУМАНОВ ГЕРГОВ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт
Реклама:

Свързани:

Министерство на земеделието и храните областна дирекция “земеделие” монтана iconМинистерство на земеделието и храните областна дирекция “земеделие” монтана
Монтана, ул. Ген. Столетов №1, ет. 1, тел факс: 096/ 300728, 300718, 300738, 300031

Министерство на земеделието и храните областна дирекция “земеделие” монтана iconМинистерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "- варна
Общинска служба по земеделие – суворово, на основание чл. 72, Ал. 4 От ппзспзз, обявява предварителния регистър на имотите за землищата...

Министерство на земеделието и храните областна дирекция “земеделие” монтана iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионална дирекция по горите кърджали
Комисия в Регионална дирекция по горите, назначена със заповед № рд49-315/15. 08. 2011г на министъра на земеделието и храните във...

Министерство на земеделието и храните областна дирекция “земеделие” монтана iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионална дирекция по горите кърджали
Комисия в Регионална дирекция по горите, назначена със заповед № рд49-315/15. 08. 2011г на министъра на земеделието и храните във...

Министерство на земеделието и храните областна дирекция “земеделие” монтана iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионална дирекция по горите кърджали
Комисия в Регионална дирекция по горите, назначена със заповед № рд49-315/15. 08. 2011г на министъра на земеделието и храните във...

Министерство на земеделието и храните областна дирекция “земеделие” монтана iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионална дирекция по горите – берковица
Комисия в Регионална дирекция по гарите Берковица, назначена със заповед № рд- 313 от 15. 08. 2011 г на Министъра на земеделието...

Министерство на земеделието и храните областна дирекция “земеделие” монтана iconМинистерство на земеделието и храните обява
Министерство на земеделието и храните обявява процедура за набиране на заявления за одобрение на миг по мярка 41 „Прилагане на стратегиите...

Министерство на земеделието и храните областна дирекция “земеделие” монтана iconМинистерство на земеделиетпродоволствието областна дирекция " земеделие и гори " пазарджик

Министерство на земеделието и храните областна дирекция “земеделие” монтана iconМинистерство на земеделието и храните северозападно държавно предприятие териториално поделение държавно горско стопанство „монтана”
Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обявление в европейски вестник

Министерство на земеделието и храните областна дирекция “земеделие” монтана iconДоклад №0200006111 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Министерство на земеделието и храните за периода от 01. 01. 2010 г до 30. 09. 2011 г
Министерство на земеделието и храните за периода от 01. 01. 2010 г до 30. 09. 2011 г

Поставете бутон на вашия сайт:
Документи


Базата данни е защитена от авторски права ©bglib.convdocs.org 2000-2013
При копиране на материали, необходими, за да посочите активен линк е отворена за индексиране.
прилага по отношение на администрацията
Документи