Регламент на Съвета на ес №1198/2006 за Европейския фонд по рибарство icon

Регламент на Съвета на ес №1198/2006 за Европейския фонд по рибарство

Реклама:ИмеРегламент на Съвета на ес №1198/2006 за Европейския фонд по рибарство
Дата19.02.2013
Размер445 b.
ВидРегламент
източникОсновни цели на приоритетна ос 4:

 • Регламент на Съвета на ЕС № 1198/2006 за Европейския фонд по рибарство

 • Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите на приоритетна ос 4 както следва:

 • 1. Осигуряване устойчиво развитие на рибарските области (РО).

 • 2. Подобряване качеството на живот в рибарските области.Устойчивото развитие на рибарските области е насочено към:

 • Поддържане на икономически и социален просперитет на рибарските области и добавяне на стойност за продуктите от риболов и аквакултура

 • Поддържане на заетостта в рибарската област и създаване на нови работни места посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и социално преструктуриране на рибарската област с цел преодоляване на социално-икономическите трудности, настъпили в резултат на промени в сектор “Рибарство”

 • Подобряване качеството на околната среда по крайбрежието на Черно море и река Дунав

 • Насърчаване на национално и международно сътрудничество между рибарските области

При избора на Рибарска област (РО) ще бъдат взети предвид параметри като:

 • При избора на Рибарска област (РО) ще бъдат взети предвид параметри като:

 • Ниска гъстота на населението;

 • Западащи риболовни дейности;

 • Зависимост на местните жители от състоянието на сектор “Рибарство” и брой регистрирани ферми за аквакултура;

 • Наличие на малки рибарски общности;

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт
Реклама:

Свързани:

Регламент на Съвета на ес №1198/2006 за Европейския фонд по рибарство iconСъвет на европейския съюз брюксел, 2 декември 2011 г. (12. 12)
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство [за отмяна на Регламент...

Регламент на Съвета на ес №1198/2006 за Европейския фонд по рибарство iconПоверително cci №
Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален...

Регламент на Съвета на ес №1198/2006 за Европейския фонд по рибарство iconРегламент на европейския парламент и на съвета
Регламент (еио) №3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт,...

Регламент на Съвета на ес №1198/2006 за Европейския фонд по рибарство iconСъвет на европейския съюз
Договора за функционирането на Европейския съюз, за предложените от Европейския парламент изменения в позицията на Съвета относно...

Регламент на Съвета на ес №1198/2006 за Европейския фонд по рибарство iconЗаседание на съвета на европейския съюз ( селско стопанство и рибарство), състояло се в Люксембург на 18 юни 2012 г
Точка 1: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. [първо...

Регламент на Съвета на ес №1198/2006 за Европейския фонд по рибарство iconПредварителни указания при кандидатстване за предоставяне на помощ за преструктуриране
ЕО) №968/2006 на Съвета, уреждащ подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) №320/2006 на Съвета за установяване на временна...

Регламент на Съвета на ес №1198/2006 за Европейския фонд по рибарство iconСъвет на европейския съюз
Европейския парламент изменения в позицията на Съвета относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за...

Регламент на Съвета на ес №1198/2006 за Европейския фонд по рибарство iconЗаседание на съвета на европейския съюз (селско стопанство и рибарство) Дата: Брюксел, четвъртък, 17 март 2011 г. (11,30 ч.)
Предложение за решение на съвета за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично...

Регламент на Съвета на ес №1198/2006 за Европейския фонд по рибарство iconЗаседание на съвета на европейския съюз (селско стопанство и рибарство) Дата: Брюксел, четвъртък, 17 март 2011 г. (11,30 ч.)
Предложение за решение на съвета за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично...

Регламент на Съвета на ес №1198/2006 за Европейския фонд по рибарство iconЗаседание на съвета на европейския съюз (Селско стопанство и рибарство) Дата: вторник, 18 декември ( 10,00 ч. ), сряда, 19 декември ( 9,30
Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №1342/2008 за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документи


Базата данни е защитена от авторски права ©bglib.convdocs.org 2000-2013
При копиране на материали, необходими, за да посочите активен линк е отворена за индексиране.
прилага по отношение на администрацията
Документи